List intencyjny dotyczący udostępniania sieci FttH należących do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych

Mediakom jest inicjatorem opublikowania i parafowania listu intencyjnego dotyczącego udostępniania sieci FttH należących do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, na potrzeby świadczenia usług przez jak największą ilość dostawców usług.

Dostrzegając bariery wynikające z rozproszenia operatorów lokalnych, które stoją na przeszkodzie optymalnemu wykorzystaniu pojemności sieci przez nich zarządzanych, sygnatariusze dokumentu, którzy aktualnie posiadają w zasięgu swoich sieci FTTH łącznie ok. 200 tys. HP, deklarują realizację działań mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie potencjału własnych sieci FttH, poprzez stworzenie optymalnej oferty hurtowej dla dostawców usług. Pełna treść listu znajduje się tutaj.

Zapraszamy do współpracy zarówno operatorów, którzy chcieliby udostępniać swoje sieci oraz dostawców usług hurtowych, którzy są zainteresowani zwiększeniem zasięgi swoich usług, poprzez kontakt mailowy: biuro@mediakom.net.pl.

Do pobrania: