— Krzysztof Kacprowicz dla Gazety Bankowej

Z okazji stulecia niepodległości Gazeta Bankowa opublikowała „Polski Kompas”, który szeroko opisuje aktualny stan polskiej gospodarki:
http://www.gb.pl/prod/pprojfiles/polski_kompas_2018_8_1.pdf.  i
http://www.gb.pl/polski-kompas-2018-pproject-9.html

W raporcie znajduje się też dział poświęcony rynkowi telko, a w nim analiza barier utrudniających działalność małych i średnich operatorów, autorstwa Krzysztofa Kacprowicza (str. 246 raportu).