— Konferencja warsztatowa w Łodzi – ważny komunikat

W związku ze zbliżającą się konferencją warsztatową w Łodzi (18-19 września) Zarząd ZPMEiT MEDIAKOM zwraca się do wszystkich operatorów (zarówno tych , którzy zamierzają wziąć udział w warsztatach jak i pozostałych) z prośbą o przesyłanie pytań i wniosków do dyskusji panelowej , która zaplanowana jest na pierwszy warsztatowy dzień, a będzie poświęcona na omówienie przez przedstawicieli UKE i UOKiK najczęściej spotykanych nieprawidłowości w naszych umowach i regulaminach.

 

Podczas wielu naszych spotkań, często pojawiają się narzekania koleżanek i kolegów na wyniki kontroli , które dla nas operatorów bywają uciążliwe. Pojawiają się przy tym głosy, że brak jest spójności w wymaganiach kontrolerów z obu instytucji (UKE i UOKiK) , a często otrzymujemy nawet sprzeczne ze sobą wytyczne pokontrolne.
Obecnie pojawiła się realna szansa wyartykułowania do tych organów naszych postulatów. Jednak potrzebna nam jest jak największa ilość materiałów „z terenu”. Dlatego bardzo gorąco prosimy o przekazywanie na adres dyrektor@mediakom.org.pl lub na adres mailowy naszej kancelarii prawnej anna.gasecka@bnadwokaci.pl kopii protokołów pokontrolnych. Oczywiście prosimy ukrywać wrażliwe dane mogące ujawniać tajemnicę firmy. Ponadto zwracamy się z prośbą o przesyłanie pytań i wniosków do dyskusji.

 

 

Dodatkową prośbę kierujemy do tych z Was, którzy zaczęli już przygotowywać zmiany w regulaminach i umowach związane z wymogami nowej ustawy konsumenckiej. Co prawda ustawa wejdzie wżycie dopiero za 3 miesiące (o najważniejszych zmianach informowała już w mailingu nasza kancelaria prawna), ale już teraz UOKIK i UKE zwracają się do nas z pytaniem o to czy są „zagadnienia prawne budzące wątpliwości interpretacyjne powstałe w związku z koniecznością dostosowania prowadzonej przez operatorów telekomunikacyjnych działalności gospodarczej do ustawy o prawach konsumenta?”

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie do zarządu MEDIAKOM pytań i wniosków w wymienionych tematach w terminie do czwartku 28 sierpnia b.r