Konferencja Mediakomu – program warsztatów

Zapraszamy na najbliższą wrześniową konferencję Mediakomu, która odbędzie się w Łodzi. Warsztaty będą przebiegać będzie zgodnie z przedstawionym poniżej programem.

18 września 2014 (czwartek)

10.00 Inwestycje szerokopasmowe na terenie woj. łódzkiego – prowadzący Piotr Marciniak (WiceprezesKIKE/IX.LODZ.PL), Prezentacje potencjału oraz inwestycji szerokopasmowych operatorów lokalnych regonu łódzkiego- Łódzki Węzeł Telekomunikacyjny IX.LODZ.PL, Infratel oraz SBT. Dyskusja panelowa nt. optymalizacji procesu inwestycyjnego – uczestnicy: operatorzy, JST, administracja centralna

 

12.00 Lunch
13.00 Wyniki inwentaryzacji UKE i jej znaczenie dla operatorów telekomunikacyjnych – przedstawiciel UKE
15.00 przerwa kawowa
15.30 Umowy i regulaminy stosowane przez operatorów telekomunikacyjnych – omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości na podstawie protokołów pokontrolnych – Karol Warzecki – Urząd Komunikacji Elektronicznej
18.00 Kolacja
19 września 2014 (piątek)

10.00 Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC – prezentacja raportu KIKE – Piotr Marciniak
10.40 Akademia Mediakom – prezentacja wyników I etapu szkoleń – Krzysztof Dziedzic
11.00 przerwa kawowa
11.20 Raport MEDIAKOM – prezentacja wyniku badań nt. potrzeb klientów prowadzonych przez Pentagon Research w sieciach operatorów skupionych w MEDIAKOM – Tomasz Sieniutycz
13.00 Blok prawny – mec. Anna Gąsecka (kancelaria BN Adwokaci) – zmiany prawa konsumenckiego, zakres odpowiedzialności operatorów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, ochrona danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej, przegląd różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (spółki cywilne, spółki z o.o, spółki komandytowe itp.).
15.00-15.30 zakończenie konferencji i obiad

 

 Agenda