— Kolejny numer Biuletynu Mediakom już dostępny

Informujemy, że w strefie dla operatorów dostępny jest już bieżący (Nr 41/2017) numer biuletynu Mediakom.

Dokument dostępny jest po zalogowaniu, w dziale „Repozytorium”, w zakładce „Biuletyny”.