Informacje o szkoleniach marketingowo-sprzedażowych i technicznych

Informacja dotyczy członków Mediakomu, którzy zgłosili zainteresowanie szkoleniem.

W nawiązaniu do podanej w biuletynie nr. 40 informacji o szkoleniach marketingowo -sprzedażowych i technicznych, podajemy szczegóły organizacyjne.

Termin: rozpoczęcie 6 czerwca 2017 godz.10.00 , zakończenie: 7 czerwca ok. godz.15.00.

Miejsce: Hotel „ Podgrodzie” w Kowalu k. Włocławka ( 8km od węzła komunikacyjnego Autostrady A1)

Temat i zakres szkolenia

  1. grupa techniczna – 6 czerwca, ok. 9 godzin rozszerzenie i kontynuacja tematyki szkolenia z konferencji Fortel w Iławie: „Skuteczna identyfikacja zdarzeń występujących na sieci PON z wykorzystaniem najnowszych metod pomiarowych”. Prowadzącym będzie Dariusz Matyjewicz (RateArt.).

7 czerwca ze względu na nieobecność D.Matyjewicza, planowany jest dla osób korzystających z noclegu, panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń. Prosimy o przesyłanie propozycji tematów do dyskusji.

  1. grupa marketingowo-sprzedażowa: „Magia utrzymania klienta Prowadząca Monika Zwierz (Femko).

6 czerwca szkolenie od 10.00 do ok.18.00 z przerwą obiadową i kawową, 7 czerwca – szkolenie w godz. od 9.00 do 14.00.  Wyjazd obu grup planowany jest po obiedzie , 7 czerwca ok. godz.15.00

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 16 maja br.  załączony formularz na podstawie którego zostanie wystawiona faktura za nocleg i uczestnictwo.

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 100 zł +VAT i obejmuje koszt szkolenia i wyżywienia. Koszt noclegów zależny jest od rodzaju pokoju i przedstawiony jest w załączniku.

Wypełniony i podpisany formularz należy  przesłać e-mailem na adres podany w formularzu. Zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zostaną Państwu przesłane faktury:

  1. z hotelu za nocleg
  2. z Mediakomu za uczestnictwo.

Faktury należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja br. Po tym terminie zostanie zamknięta lista uczestników.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty do pobrania: Formularz rezerwacji