Informacja w sprawie Reemisja Adamek – Klitschko

Jeśli mają państwo obowiązujące porozumienie z VG Media , w którym mowa o retransmisji kanału RTL w Polsce macie Państwo prawo do retransmisji bezpośredniej, w pełni i bez zmian podczas trwania porozumienia. Jak podano w Państwa porozumieniu (prawdopodobnie pod numerem 5) udzielenia zgody dotyczy jedynie praw nadawcy i jest ważne w licencji. Możliwe prawa innych organizacji takich jak prawa np. AGICOA powinny być wyjaśniane osobno.

Pozdrawiam
Dr. Stefan Sporn
Generaly Manager Dystrybucji Międzynarodowej i Prawa Autorskiego