— Informacja prawna – sprawozdanie do UKE, RODO

Szanowni Państwo,

 

Jako Państwa opiekun prawny w ramach Mediakom chciałam Państwu zwrócić uwagę na dwa istotne terminy:

 

 1. 31 marca upływa termin przekazania UKE informacji o działalności telekomunikacyjnej w 2017 r. Szczegółowy harmonogram sprawozdań do UKE znajdą Państwo pod linkiem:

https://archiwum.uke.gov.pl/harmonogram-zbierania-danych-12795 – jest to wprawdzie harmonogram na 2017 r. ale nie znalazłam nowszego na stronie UKE.

Chciałabym uczulić Państwa na konieczność terminowego złożenia sprawozdania, z doświadczenia wiem, że Prezes UKE zaczął terminów pilnować i wymierzać kary za opóźnienia.

 

 1. Przypominam Państwu, że od 25 maja 2018 r. obowiązywać będą nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Niezależnie od obowiązków organizacyjnych, które powinni Państwo wdrożyć w swoich firmach konieczne będzie także wypełnienie wobec abonentów szeregu nowych obowiązków informacyjnych w zakresie:
 1. podania tożsamości administratora danych oraz jego danych kontaktowych, a także, w razie posiadania przedstawiciela – obowiązek podania tożsamości i danych kontaktowych przedstawiciela administratora danych.
 2. poinformowania o celach przetwarzania danych osobowych oraz o podstawie prawnej przetwarzania;
 3. wskazania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (np. widykacja);
 4. poinformowania o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców (jeśli istnieją);
 5. informacji o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 6. informacji o okresie, przez który będą przetwarzane dane osobowe (retencja danych), a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 7. informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 8. informacji o możliwościach uzyskania kopii danych osobowych bądź o miejscu udostępniania tych danych;
 9. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 11. informacji o profilowaniu.

 

Wymagać to będzie zmian w dokumentach dla abonentów.

Problematyczny jest natomiast obowiązek odebrania zgód na nowo i wykonania obowiązków informacyjnych wobec abonentów, którzy już dane powierzyli. Co do zasady, jeśli zgoda udzielona przez abonenta jest zgodna z przepisami RODO, to nie ma potrzeby odbierania jej na nowo. Wydaje się także, że skoro obowiązek informacyjny został zrealizowany przy pobieraniu danych zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, to nie powinno wymagać się rozciągnięcia obowiązku informacyjnego także na takich abonentów. Jednak zgodnie z doniesieniami prasowymi GIODO takie działania rekomenduje, być może więc warto taką informację do abonentów przesłać.

 

W razie pytań proszę o kontakt.