— Informacja prasowa – UOKiK

Warszawa, 01 czerwca 2016

 

Informacja prasowa

 

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM jest organizacją zrzeszającą kilkudziesięciu stacjonarnych operatorów telekomunikacyjnych, z których większość reemituje programy telewizyjne w sieciach kablowych.

W związku ze zbliżającymi się piłkarskimi mistrzostwami Europy, Polsat przedstawił operatorom kablowym ofertę zakupu programów Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3, na których nadawane będą zakodowane transmisje ze wszystkich spotkań Euro 2016. Jednocześnie Cyfrowy Polsat rozpoczął sprzedaż tych samych programów do swoich abonentów w cenie 79 zł. Niestety,  hurtowa cena zakupu praw zaproponowana operatorom kablowym przez  Polsat nie pozwala skutecznie konkurować z platformą Cyfrowy Polsat, ponieważ jest wyższa od ceny detalicznej jaką płacą konsumenci Cyfrowego Polsatu.  Nie jest nam znany fakt , aby jakikolwiek operator kablowy wynegocjował cenę, która pozwoli przedstawić konsumentom sieci kablowych podobne warunki cenowe do tych, jakie otrzymają konsumenci Cyfrowego Polsatu.

Wobec powyższego zarząd organizacji postawił zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu wykorzystania pozycji dominującej przez  Polsat i Cyfrowy Polsat i stosowaniu przez te podmioty praktyk ograniczających konkurencję.

 

Kopia wniosku do UOKiK dostępna jest na stronie internetowej: http://mediakom.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/wniosek-do-UOKiK-Polsat_Euro.pdf