Memorandum na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym

6 października z inicjatywy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie oprócz Prezes UKE podpisali przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych.

 

Podczas konferencji w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisy pod tekstem Memorandum o jakości usług złożyli: Prezes UKE, przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym: Exatel S.A., INEA S.A., Interkam s.c., Netia S.A., Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., PSTD Sp. z o.o., Systemics PAB Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., TK Telekom Sp. z o.o. i UPC Polska Sp. z o.o., oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 

Aktywnym uczestnikiem Memorandum jest też Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pozostali Sygnatariusze Memorandum zamierzają wspólnie osiągnąć cele wyznaczone krajom członkowskim przez Komisję Europejską. Zadania wskazane przez Komisję to m.in.: zapewnienie czytelnych i przejrzystych warunków umów, publikowanie porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług, jak również wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości usług (Quality of Service – QoS

Zakres wspólnych działań
Przystępując do Memorandum o jakości usług Sygnatariusze zdecydowali się na prowadzenie wspólnych działań mających na celu:

  • podnoszenie poziomu jakości usług telekomunikacyjnych;
  • udostępnienie użytkownikom publicznych sieci telekomunikacyjnych wiarygodnych, rzetelnych, porównywalnych, aktualnych oraz w pełni zrozumiałych dla każdego konsumenta informacji o jakości usług telekomunikacyjnych;
  • zwiększenie poziomu świadomości użytkowników w zakresie technicznych możliwości oraz ograniczeń w realizacji usług telekomunikacyjnych;
  • zunifikowanie wymagań dotyczących jakości usług oraz zapewnienie jasnych i zrozumiałych reguł działania na rynku telekomunikacyjnych;
  • zapewnienie przejrzystej i transparentnej informacji o warunkach świadczenia usług;
  • poprawę świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących regulaminów, cenników i wymogów dot. jakości usług telekomunikacyjnych;
  • tworzenie przez Inicjatora – Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjaznego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych środowiska regulacyjnego promującego możliwość współregulacji rynku usług telekomunikacyjnych.

 

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym to inicjatywa o charakterze otwartym. Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęca do włączenia się w podejmowane działania wszystkich, którym zależy na podnoszeniu jakości usług dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.