Informacja

Dnia 22 kwietnia 2012 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „MEDIAKOM” zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011, jak również zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.