Członkowie ZPMEiT Mediakom podczas Walnego Zgromadzenia