— FORTEL: UKE skontroluje RSS-y

Urząd Komunikacji Elektronicznej w tym roku przeprowadzi kontrolę regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS-ów ) – zapowiedział Leszek Drozd, naczelnik wydziału Projektów Szerokopasmowych w UKE podczas konferencji Fortel w Łodzi.

– Będziemy kontrolować, czy jest to rzeczywiście infrastruktura otwarta, a jej operatorzy oferując dostęp nikogo nie dyskryminują. Przyjrzymy się też umowom RSS-ów z operatorami sieci dostępowych – wyjaśnia Leszek Drozd. Taka kontrola zostanie przeprowadzona jeszcze zanim zaczną się inwestycje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kontrola UKE może też objąć sieci budowane przez Orange Polska w województwach lubuskim i pomorskim, gdzie operator nie musiał zatwierdzać cennika hurtowego w UKE (w ramach konkursu rozbudowywał własną infrastrukturę, a nie budował sieci dla województwa). Były one jednak także budowane ze środków unijnych i w związku z tym również muszą mieć charakter otwarty, jak pozostałe RSS-y.

TELKO.in było partnerem medialnym VII Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL.

Artykuł został przedrukowany ze strony Telko.in, a jego autorem jest Pan Marek Maślan.