— FORTEL: MC przygotuje kampanię informacyjną o zmianach w megaustawie

Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że w połowie kwietnia posłowie zajmą się projektem nowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. megaustawy.

Chodzi bowiem o to, by przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 lipca 2016 r.. To bowiem termin, kiedy Polska powinna zacząć wdrażać unijną dyrektywę kosztową – mówiła Joanna Bąkowska z Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji podczas konferencji Fortel w Łodzi.

Resort cyfryzacji zapowiada, że będzie prowadził kampanie informacyjne z zakresu zmian prawnych, jakie przyniesie nowelizacja megaustawy. Dziś bowiem zdarza się, że gdy operatorzy powołują się na jej przepisy w niektórych samorządach słyszą, że „u nich megaustawa się nie przyjęła”.

Prowadzane będą szkolenia i warsztaty (m.in. z zakresu koordynacji robót budowlanych). Kluczową rolę ma też odegrać współpraca regulatorów rynków telekomunikacyjnego, kolejowego i energetycznego. Resort liczy, że utworzona zostanie platforma współpracy pomiędzy tymi regulatorami, którzy mają już pewne doświadczenia współpracy w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania kradzieżom infrastruktury.

Unijna dyrektywa kosztowa kładzie bowiem nacisk na koordynacje inwestycji infrastrukturalnych między poszczególnymi sektorami gospodarki (m.in. telekomunikacja, energetyka, drogi, koleje, lotniska).

Niewykluczone, że resort cyfryzacji podejmie jeszcze dodatkowe inicjatywy legislacyjne dla przeprowadzenia rozwiązań, które z trudem torują sobie drogę w ramach nowelizacji megaustawy.

TELKO.in było partnerem medialnym VII Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL.

Artykuł został przedrukowany ze strony Telko.in, a jego autorem jest Pan Marek Jaślan.