Dostęp do sieci telekomunikacyjnych wybudowanych ze środków publicznych – prezentacja – FORTEL 2016

Informujemy, że w strefie dla Operatorów znajduje się prezentacja autorstwa Pana Leszka Drozda z Wydziału Projektów Szerokopasmowych, Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego dot. dostępu do sieci telekomunikacyjnych wybudowanych ze środków publicznych. Materiał został zaprezentowany podczas VII Forum  Operatorów Telekomunikacyjnych Fortel 2016.

Materiał dostępny jest w Repozytorium, w zakładce „Prezentacje”.