Co nowego w prawach abonenta? – podsumowanie projektu PKE – Webinarium

Nowa ustawa Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) zastąpi obecnie obowiązujące Prawo telekomunikacyjne. ​​​​​​​Wspólnie ze Związkiem Pracodawców Mediów Elektroniczych i Komunikacji MediaKom zapraszamy na webinar, podczas którego przedstawimy najważniejsze zmiany jakie wprowadzi nowa ustawa Prawo telekomunikacji elektronicznej. Podczas webinariu skupimy się przede wszystkim na prawach abonenta. Szkolenie poprowadzi Anna Gąsecka, adwokat, specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego z Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci w Łodzi.

Czego dowiesz się z webinaru?

  • O czym trzeba informować abonenta przy zawieraniu umowy?
  • Jakie dokumenty powinien otrzymać abonent i co się w nich zmieni?
  • Jednostronna zmiana warunków umowy – czy jest możliwa i jak ją przeprowadzić?
  • Jaki jest maksymalny okres trwania umowy i czy umowa może się „rolować”?
  • Co z automatycznym przedłużeniem umowy?
  • Zwrot udzielonej ulgi – nowe zasady obliczania.
  • Monitorowanie wykorzystania usług.
  • Prawo wypowiedzenia umowy w razie nienależytego wykonania usług.

 

Aby wziąść udział w webinarium należy zgłosić chęć uczestnictwa poprzez formularza – link do formularza.
Szczegóły dostępne są tutaj – link do strony webinarium.