Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Informacja prawna

13 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja zakłada m.in. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów rzeczywistych.

Informacja dostępna jest wyłącznie dla Członków ZPMEiT Mediakom i widoczna jest po zalogowaniu w Repozytorium (zakładka PRAWO)

Aby się zalogować należy kliknąć tutaj.