Czekając na duże zmiany – podsumowanie 2. WKPT

Główny przekaz płynący z drugiego Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych to widoczne zacieśnienie współpracy między iNET Group, Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej...

Relacje z II Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

Relacje mediów dotyczące II Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: https://isportal.pl/technika-i-technologia-podsumowanie-drugiego-dnia-wkpt/ https://isportal.pl/popc2-i-finansowanie-sieci-na-2-wkpt/ https://isportal.pl/2-wkpt-o-cyberbezpieczenstwie/ https://isportal.pl/decyzje-uke-o-podbudowie-slupowej-na-ii-wkpt/  ...

Zmiany w ustwie Prawo Budowlane

Pismo od Pana Mareka Zagórskiego - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. Zmiany w ustwie Prawo Budowlane. Link do...

Ochrona abonenta w Prawie Komunikacji Elektronicznej

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom wraz z kancelarią Brzezińska Narolski Adwokaci  zaprasza do udziału w webinariach poświęconych najważnieszym...