8. FORTEL: KS Rady Ministrów zadecyduje o losie ustawy abonamentowej

– Nowelizacja ustawy abonamentowej jest procedowana. Jak powszechnie wiadomo, projekt wywołał żywą dyskusję. Uwagi miało Ministerstwo Rozwoju, minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, czy Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji proponuje trochę inne rozwiązania, w ramach którego opłata abonamentowa byłaby pobierana w ramach rozliczania podatków. Niemniej ostateczną decyzję, co do przyjętego w projekcie nowelizacji rozwiązania, podejmie Komitet Stały Rady Ministrów – powiedział Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT, podczas trwającej w Iławie 8. Konferencji FORTEL.

Witold Kołodziejski powiedział, że intencją Ministerstwa Kultury (MK) jest wdrożenie przejściowej legislacji, która tymczasowo uszczelni system pobierana opłaty abonamentowej. Ostatecznym celem resortu jest rozwiązanie systemowe, które uczyniłoby z abonamentu powszechne zobowiązanie publiczne. MK stoi jednak na stanowisku, że taka legislacja będzie wymagać notyfikacji przez Komisję Europejską, co może potrwać nawet 1,5-2 lata. Z tego powodu intencja do rozwiązań przejściowych.

Witold Kołodziejski zaznaczył przy tym, że interpretacja prawna nie jest oczywista i np. KRRiT ocenia, że notyfikacja nie byłaby konieczna. To pozostaje polem sporów interpretacyjnych.

TELKO.in jest partnerem medialnym 8. Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL.

Artykuł został przedrukowany ze strony Telko.in, jego autorem jest Łukasz Dec.