Wzór umowy o dostęp do nieruchomości – w oparciu o decyzje Prezesa UKE

W związku ze zmianami w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Pani Adwokat współpracująca z ZPMEiT Mediakom, mec. Anna Gąsecka dokonała weryfikacji prawidłowości opracowanego w 2017 r. wzoru umowy o dostęp do nieruchomości.

Informacja wraz z komentarzami dostępna jest wyłącznie dla Członków ZPMEiT Mediakom i widoczna jest po zalogowaniu w Repozytorium (zakładka PRAWO)

Aby się zalogować należy kliknąć tutaj.