Petycja do Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany treści formularzy

MEDIAKOM zwrócił się z petycją do Ministra Cyfryzacji o zmianę treści rozporządzenia dotyczącego tzw. formularzy inwentaryzacyjnych.

Wnioskujemy o zmianę polegająca na wykreśleniu obowiązku przekazywania przez operatorów informacji o ilości danych przesyłanych przez abonentów usług internetowych. Jako uzasadnienie podajemy fakt, że nie posiadamy narzędzi do monitorowania tego parametru.

Pełna treść petycji znajduje się tutaj